سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران
مرضیه عباسی طرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محسن بشارت فردوسی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

میراگرجرمی تنظیم شده نوع جدیدی ازسیستم های کنترل سازه می باشد که باعث افزایش اتلاف انرژی میرایی درسازه می گردد دراین مطالعه به بررسی میزان تاثیر استفاده ازاین میراگر دربهبود پاسخ سازه های بلندمرتبه پرداخته شده است به این منظور سه قاب ۱۰و۱۵و۲۰ طبقه تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت سه شتابنگاست طبس نورثریج و لوما پریتا مورد بررسی قرارگرفته است سپس پارامترهای میراگرجرمی به مدل سازه ای اضافه گردیدها ست نتایج نشان دهنده آن است که ایننوع میراگر اثرات مثبت درپاسخ سازه دارد و میزان این تاثیر درسازه های بلندتر درزلزله های مختلف بهتر می باشد.