سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمحسن شبیب اصل – کارشناس ارشد نفت و ماهشهر، پتروشیمی مارون
حمید رحمانی فرد – کارشناس ارشد نفت و ماهشهر، پتروشیمی مارون
حشمت امیر زاده – کارشناس ارشد نفت و ماهشهر، پتروشیمی مارون

چکیده:

مطالعه عملکرد افت فشار در مخازن شکافدار گازی میعان معکوس در صنایع نفت در طی دهه های اخیر،مورد توجه زیادی قرار گرفته است. افت فشار مخزن به زیر فشار نقطه شبنم مخلوط هیدروکربنی، تشکیل میعانات در شرایط مخزن را در پی خواهد داشت. وجود میعانات از جریان یافتن هیدروکربن ها از بلوک ها به شکاف ها جلوگیری کرده و تولید را به شدت کم م یکند. این موضوع برای مخازن با تراوایی پایین از اهمیت بیشتری برخوردار می شود ( کمتر از ۱۰md). از این رو پاسخ این سوال که آیا گاز به دام افتاده در بلوک قابل استحصال هست یا خیر، قابل تامل خواهد بود. اعتقاد بر این است که اثر متقابل جریان دارسی و جریان ناشی از دیفوژن ( جریان چند مکانیزمی) جواب این سوال می باشد. در این مقاله، فرایند جریانی غالب و مکانیزم ها یتولید در این نوع مخازن به همراه توصیف عملکرد افت فشار مخزن را بررسی خواهیم کرد.