سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عامری – هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عب
علیرضا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعت آب و برق شه
علی امید بیگی – کارشناس فنی شرکت ماهان بهبود انرژی – کارشناس مهندسی مکانیک -نیروگاه- د

چکیده:

پس از محاسبه بار حرارتی ، برودتی و الکتریکی یک مجتمع مسکونی به عنوان یک مطالعه موردی و رسم پروفیل بار ان با توجه به مراجع تاسیساتی مذکور ، پیک بار الکتریکی ۹۱ و حرارتی ۲۱۰ و برودتی ۲۲۰ کیلو وات به دست می آید و در ادامه به امکان سنجی فنی و طاحی مفهومی استفاده از پیل سوختی اکسید جامد به عنوان یکی از رایج ترین و پر اقبال ترین مولدهای انرژی نو و طراحی مبدل بازیاب حرارتی برای یک ساختمان مورد نظر در تمام طول سال پرداخته می شود. مولد ۱۰۰ – CHP ساخت شرکت زیمنس آلمان جهت تامین برق درخواستی انتخاب و پارامترهای عملکردی آن در شرایط سایت استخراج شده و مبدل بازیافت حرارت اگزوز توسط نرم افزار ASPEN B JACK طراحی شده و در ادمه به بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی ایجاد طرح پرداخته شده است.