سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی فاضلی – گروه مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق
مستانه صفری – گروه مهندسی محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

درتصفیه خانه های آب، فرآیند انعقاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است، در این راستا مطالعات زیادی پیرامون بهترین نوع ماده منعقدکننده، جهت حذف کدورت و مواد آلی صورت پذیرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی پنج منعقدکننده شامل پلی فریک سولفات، کلرورفریک، آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و پلی آلومینیوم فروس کلراید در حذف کدورت و مواد آلی صورت پذیرفته است. قابل ذکر است که پلی آلومینیوم فروس کلراید برای اولین بار در ایران جهت تصفیه آب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که در کدورت های ورودی بالا )تا NTU 033 ( عملکرد منعقد کننده های مورد آزمایش نسبتاً مشابه می باشد و بالاترین راندمان حذف کدورت تفاوت زیادی نشان نمی دهد، اما در کدورت های پایین ) NTU 13 ( منعقدکننده های پلیمری دارای عملکرد بهتری نسبت به منعقدکننده های معدنی می باشند. از بین کلیه مواد منعقدکننده مورد آزمایش در مجموع پلی فریک سولفات عملکرد بهتری در حذف کدورت و مواد آلی را نشان داد