سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسام الدین حسنی صالح – فوق لیسانس مهندسی متالورژِی حفاظت از خوردگی فلزات، دانشگاه شیراز
محمد جعفر هادیان فرد – دکتری مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
امیررضا رشید فرخی – فوق لیسانس مکانیک، بازرسی فنی پالایشگاه گاز

چکیده:

طی فرایندهای پالایشگاهی گاز وجود عوامل که ممکن است همراه با خوراک ورودی وجود داشته و یا طی فرآیند تولید ایجاد شوند موجب بروز خوردگی و خسارت های ناخواسته بر تجهیزات فلزی می گردند. یکی از راه های کاهش خسارات خوردگی استفاده از ممانعت کننده های خوردگی است. استفاده نادرست از ممانعت کننده ممکن است نه تنها برای سیستم مفید نباشد بلکه باعث افزایش خسارت گردد لذا انتخاب ممانعت کننده مناسب، اعمال مناسب و شرایط عملیاتی مناسب ( دما و PH ) برای ممانعت کننده بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از آزمایشات خوردگی مانند پولاریزاسیون و طیف نگاری امپدانس (EIS) شرایط بهینه برای کارایی ممانعت کننده تزریقی به خوراک پلایشگاه تعیین و ارائه گردد. در پایان مشخص د که تغییر چشمگیر کارایی ممانعت کننده منجر شود.