سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود گروه برق
گودرز چراغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
امیر زارع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود گروه برق

چکیده:

عملکرد مناسب مقره های کامپوزیتی تحت شرایط آلودگی مختلف که ناشی از خاصیت آبگریزی و انتقال آن به لایه های آلودگی می باشد موجب استفاده روز افزون از این مقره ها گردیده است بررسیمقاومت سطحی بعنوان یک شاخصی جهت ارزیابی عایقی و بررسی خواص سطحی مقره ها و ارتباط آن با میزان خاصیت آبگریزی می تواند اطلاعات مناسبی درباره عملکرد مقره تحت شرایط آلودگی و رطوبت بدهد دراین مقاله با انجام تستهای آزمایشگاهی برروی چند مقره کامپوزیتی و سرامیکی به بررسی مقاومت سطحی و ارتباط آن با خاصیت آبگریزی پرداخته شده است با توجه به نتایج بدست آمده از مقره های پلیمری و مقایسه آنها با نمونه های سرامیکی مشخص گردیده است که خاصیت آبگریزی و میزان این خاصیت و همچنین زمان بازیابی تاثیر مستقیمی در مقدار مقاومت سطحی و عملکرد مقره تحت شرایط آلودگی و رطوبت بازی دارد و همچنین با اندازه گیری مقاومت سطحی می توان سرعت انتقال آبگریزی مقره های کامپوزیتی را مشخص نمود.