سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا نباتچیان – دانشجوی دکتری
حمید شهریاری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رسول شفائی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شاخصهای قابلیت فرایند ابزار مفیدی درکنترل اماری فرایند محسوب میگردند تاکنون انواع مختلفی ازاین ابزار قابل فهم برحسب نوع و تعدادمشخصه کیفی مورد مطالعه معرفی گردیده است بهبود مقدار این شاخص نشانگر توانایی فرایند درتولید محصولات منطبق با مشخصه های فنی می باشد ولی تضمینی برعملکرد مناسب محصول درچرخه عمر تعریف شده برای آن نمی باشد دراین مقاله وضعیت عملکرد محصول درچرخه عمر وتنظیم مناسب عوامل قابل کنترل به منظور حداکثر نمودن کارایی عملکردمحصول درچرخه عمر مورد بررسی قرارمیگیرد روش ارایه شده به کمک مثال عددی تشریح و مورد ارزیابی قرارگرفته است باتوجه به نتایج بدست آمده مقادیر بهینه درطول عمر مفید محصول پایداری خود را حفظ می نمایند