سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه محمدیون – دانشجوی دکتری دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدفضل الله ساغورانی – استادیار گروه مهندسی عمران و معماریدانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله به بررسی عملکرد مدل های مختلف آشفتگی روی جریان عبوری از یک پله پرداخته شده است. بدین منظور مدل های صفر معادله ای، k-e استاندارد k-e جدید براساس شی و k-w انتقال تنشمدل غیر خطی گیریماجی و مدل شی زو لوملی توسط نرم افزارANSYSبررسی شده و پس از تحلیل نتایج مدل های k-e انتقال تنش، مدل غیر خطی گیریماجی و مدل شی زو لوملی به عنوان مدل های مناسب در این مطالعه، معرفی شد