سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن شمسی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی حسین زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید باه
علی فرمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید

چکیده:

محصول پسته پس از برداشت و فرآوری به صورت مخلوط پسته دهان بسته و پسته خندان است . ارزش پسته خندان گاهی تا دو برابر قیمت پسته دهان بسته است و هر کدام مشتری مخصوص خو د را دارند و بایستی جداشوند. پسته های خندان توسط ماشین خندان جدا کن جدا می شوند. دستگاه های فعلی موجود در بازار از نوع جدا کننده سوزنی هستند. این دستگاه تشکیل شده از یک مخزن، یک موتور الکتریکی،تعدادی چرخندنده ،استوانه گردان، برس گردان،شاسی،چرخها و بلبرینگ های نگهدارنده. ظرفیت عملی ماشین در این تحقیق ۶۰۰ کیلو گرم در ساعت بدست آمد. پسته خروجی از دهانه پسته خندان و خروجی دهانه پسته دهان بسته به روش کاملا تصادفی برای ۶ نوع پسته موجود در بازار،نمونه برداری شد. راندمان جداسازی دستگاه ۹۰/۸۵درصدو متوسط خطای دستگاه ۹/۱۵درصد با انحراف معیار۳/۲۵بدست آمد. از تحلیل واریانس برای بررسی تاثیر نوع پسته بر روی دقت دستگاه استفاده شد. نتایج نشان داد که نمونه های مختلف پسته تاثیر معنی داری بر روی دقت دستگاه ندارند.