سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مصطفی فقهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه تفرش

چکیده:

کاهش خسارات جبران ناپذیر زلزله همگام با پیشرفت علوم کاربردی ، همواره هدف نهایی دانشمندان علم مهندسی زلزله بوده است . از این رو استفاده از سیستم های سازه ای فولادی با مهاربندهای کمانش ناپذیرBRBF)که در سال ۱۹۷۱ توسطyoshino و همکارانش ابداع شده است بسیار مناسب به نظر می رسد . در این پژوهش به بررسی رفتار لرزه ای قاب های فلزی مهاربندی شدهBRB دارای ویژگی جمع شدگی منظم در ارتفاع ، با استفاده از مطالعه بر روی ضریب رفتارآنها می پردازیم . رویکرد پایه در این پژوهش ، مطالعه اثرات شکل پذیری و اضافه مقاومت موجود در سازه از روی منحنی ظرفیت سازه با استفاده از تغییر ارتفاع سازه و تغییرآرایش مهاربندی شامل Diagonal ,Inverted v, v می باشد. نتایج حاصل نشانگر نگرش محافظه کارانه آیین نامه های طراحی مهاربند کمانش ناپذیر مانندFEMA- و ۴۵۰ SEAOC می باشد