سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمصطفی امی زاده – کارشناس ارشد زلزله
حسین تاجمیرریاحی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

با گسترش روشهای نوین آنالیز لرزه ای و استفاده روزافزون ازطراحی لرزه ای سازه ها براساس عملکرد لزوم بررسی لرزه ای ساختمان های طراحی شده براساس ایین نامه های موجود کشور به چشممی خورددراین پژوهش عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران مورد بررسی قرارمیگیرد برای این منظور ازمفهوم منحنیهای شکنندگی استفاده شده است این کار با طراحی قابهای مختلف خمشی فولادی متفاوت ازنظر تعداد دهانه تعدادطبقه لرزه خیزی منطقه مختلف طول دهانه های مختلف و بارثقلی مختلف انجام می شود سپس از پارامترهای تقاضای مهندسی ازجمهل مکان نسبی طبقات و چرخش مفصل پلاستیک و شدت زلزله و سطوح عملکرد بهسازی حاصل ازانالیز دینامیکی فزاینده جهت تولید منحنیهای شکنندگی استفاده می شود.