سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ملک محمد پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران زلزله ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
عبدالرحیم جلالی – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه با گسترش روز افزون ساخت سازه های بلند به عنوان نمادی از پیشرفت و توسعه ، ضرورت انتخاب سیستم هایی جهت تحمل بارهای ناشی از زلزله و باد به گونه ای که به شکل بهینه با کمترین مصالح ، بیشترین جذب انرژی را داشته باشد از پیش مورد توجه قرار گرفته است.دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی لرزه ای به طور کارامد در بهسازی لرزه ای به منظور افزایش مقاومت جانبی و سختی ساختمان ها در برابر زلزله ، در سازه های فولادی مورد توجه قرار گرفته است.وظیفه اصلی دیوار برشی فولادی مقاومت در برابر نیروهای برشی ایجاد شده در طبقات و لنگر واژگونی ناشی از آن می باشد. در این مقاله دو قاب با تعداد طبقات ۳ و ۶ طبقه با سیستم دوگانه با دیوار برشی فولادی را در نرم افزار ABAQUS ، درحالت اتصال گیردار ورق به تیر و ستون مدل شده و با در نظر گرفتن ماکزیمم مقدار جابجایی طبقه آخر بعنوان جابجایی هدف ، آنالیز پوش آور در خصوص قاب عنوان شده، انجام گردید. سپس با استفاده از روشهای آمریکایی ضریب رفتار سازه و سایر پارامترهای لرزهای سازه محاسبه شدند.در این مقاله نمودارها ونتایج بدست امده با یکدیگر مقایسه شده اند.