سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام زرپرور – دانشگاه تربیت معلم تهران
پویا زرپرور –
پیمان همامی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

بناهای تاریخی تاریخی فرهنگی وهویت ملی است که باید سالها حفظ شود تا آیندگان نیز از وجود آنها و سرگذشت هویتی و ملی آنها تجربه ها بیاموزند و درحقیقت گذشته زنده را به نسلهای آینده نشان دهند دراین تحقیق سعی می شود تا با دسته بندی سازه های تاریخی براساس مصالح و شکل معماری آنها دسته بندی انواع خرابی ههای رخ داده براثر زلزله بررسی روابط بین قدرت و شدت زلزله با میزان خسارت دراینسازه ها و ارایه نمودار سطح خسارات درراستای معرفی معیاری مناسب برای کنترل سطح عملکرد این دسته از سازه ها گامی موثربرداشت.