سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم ناظریان – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
معین برخورداری – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

سیستم های فولادی متشکل از ستون های بتنی و تیرهای فولادی Reinforced Concrete column to Steel beam connection) به سالی است که به عنوان یک سیستم سازه ای مطرح گردیده اند. این سیستم با ترکیب بهینه عناصر سازه ای فلزی و بتنی از محاسن هر دو سیستم بهره می برد. این اتصالات بر دو نوع، شامل اتصالات با تیر میانگذر و اتصالات با ستون میانگذر می باشند. در این مقاله یک نمونه از اتصالاتRCS در نرم افزار المان محدودABAQUS مدلسازی و عملکرد لرزه ای آن تحت بارهای رفت وبرگشتی و یکنواخت مورد بررسی قرار گرفت. پس از صحت سنجی مدل المان محدود یک مدل پیشنهادی از نوع اتصال با ستون میانگذر ارائه می شود که علاوه بر افزایش ظرفیت این اتصالات ، رفتار بسیار پایدارتر و مطلوب تری را نسبت به اتصالات با تیر میانگذر معمول از خود نشان می دهد.