سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرزاد اسمعیلی فلک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی،
توکل رمضانی اردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

عملکرد لرزه‌ای ریز شمع‌های مایل برای خاک‌های روان گرا مسئله پیچیده‌ای است. از مش بندی دوبعدی در نرم‌افزار Plaxisاستفاده شده است. از انواع شدت حرکت موج سینوسی و حرکت زلزله ال سنترو در جهت بررسی اثرات شبیه‌سازی عددی برای ریز شمع ها تحت زاویه تمایل صفر ، ۱۵ و ۲۰ درجه ، تحصیل متغیرها بر روی خیزها، لنگر های خمشی ، شرکت‌ها و تعیین مکان نسبی ریز شمع ارائه شده است. همچنین، نتایج به‌دست‌آمده در پیش‌بینی‌های عددی نشان می‌دهد که شدت حرکت وجودی شدید با پاسخ بیشتر در سر ریزشمع همراه می‌باشد. دامنه حداکثر خیز در گروه ریز شمع های مایل ، کمتر از ریز شمع های قائم می باشد و مقادیر خیز، لنگر خمشی ریز شمع ها و اختلاف تغییر مکان‌های جانبی مابین ریز شمع- خاک در خاک‌های روان گرا بزرگ‌تر از مقدار آن در خاکهای غیر روانگرا می باشد. ریز شمع های مایل تغییر مکان جانبی و شتاب کوچک‌تری در مقایسه با ریزشمع های قائم، در سر ریز شمع ها دارند.