سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی دلنواز – استادیاروعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
حمیدرضا یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین گروه عمران و نقشه برداری

چکیده:

تولید فولادهای پرمقاومت با خواص مناسب مانند شکل پذیری مناسب ومقاومت بالا درطی ۵۰سال اخیر شدیدا توسعه یافته است به علت عدم شناخت مهندسین استفاده ازآنها درصنعت ساخت وس ازرشد قابل توجهی نیافته است تازمانی که مشخصات این فولادها به طور کامل ارزیابی نشود و عملکرد آنها دربارگذاری لرزه ای مورد تحقیق و بررسی قرارنگیرد استفاده ازاین فولادها که موجب اقتصادی شدن پروژه های ساخت و ساز میشوند توسعه نخواهد یافت ازاین رو دراین مقاله سعی میشود تابامدلسازی و تحلیل اتصال RBS ساخته شده ازفولاد پرمقاومت و فولاد معمولی کفایت لرزه ای و شکل پذیری این نوع اتصال مورد بررسی قرارمیگیرد