سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدجواد مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

قابهای با مهاربند هم محور CBF) از جمله قابهای باربر لرزهای میباشند که دارای مزایا و معایبی هستند. سختی و مقاومت جانبی زیاد، مهمترین مزیت قابهایCBF است. از طرفی پایین بودن شکلپذیری و همچنین بوجود آمدن تغییرمکانهای ماندگار در این سازهها پس از زلزله، از جمله معایب آنها میباشد. قاب های فولادی مهاربندی شده مرکزگرا(SC-CBF نوع جدیدی از قابهای باربر لرزهای میباشد که میتواند ضمن حفظ مزایای قابهایCBF معایب آنها را نیز برطرف کند. در این قابها، برای افزایش ظرفیت تغییرمکان سازه، به ستونهای قاب اجازه داده می شود به راحتی از روی فونداسیون بلند شوند و برای حذف تغییرمکان ماندگار در ساختمان، از کابل های پیشتنیده در ارتفاع قاب استفاده میشود. در این مقاله، با استفاده از نرمافزارOPENSEESتحلیلهای غیرخطی استاتیکی و دینامیکی بر روی یک قاب SC-CBF که در یک ساختمان شش طبقه قرار دارد، انجام شده است