سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر مظفری جویباری – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
یاسر محمودی – مدرس گروه عمران، دانشگاه آریان
شهرام مقصودیان – مدرس گروه عمران، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

قاب مهاربندی شده واگرا، نمایانگر یک سیستم قاب بندی شده ی مرکب است که هم سخت و هم شکل پذیر می باشد. در این قابها رفتار جانبی لرزه ای سازه ترکیبی از عملکرد خمشی _ برشی تیرها و ستون های دهانه مهاربندی شده و عملکرد کششی فشاری مهاربندها می باشد. در این سیستم در انتهای دو عضو مهاری بین عضو مهاری با ستون و یا بین عضو مهاری با تیر طبقه، یک فاصله به اندازهe ایجاد شده است. به فاصله ایجاد شده در این سیستم، پیوند اطلاق می گردد. طبق فلسفه طراحی این نوع قاب، پیوند ضعیفترین بخش قاب می باشد تا در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله شدید وارد ناحیه غیر خطی شده تا مقدمه استهلاک انرژی ورودی زلزله را فراهم آورد. در این مقاله عملکرد قابهای مهاربندی برون محور فولادی درساختمان های ۶ و ۱۲ طبقه تحت زلزله های نزدیک گسل بررسی شده اند. تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی روی ساختمان های مدلشده ، انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که اگر تیر پیوند طوری طراحی شود که رفتار آن برشی باشد، عملکرد آنها با استفاده از نتایج تحلیلاستاتیکی غیر خطی، مطلوب بوده و در حد ایمنی جانی جوابگوی نیاز لرزه ای ما می باشند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل غیر خطی سازه ها، در برابر زلزله های نزدیک گسل و تعداد خرابی ها در سازه ها به این نتیجه می رسیم که با افزایش تعداد طبقات، سازه ها آسیب پذیر تر بوده و در طراحی آنها باید دقت کرد.