سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه سیدبرزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
هستی هاشمی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر تائبی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی کارایی فرایند الکترود انعقاد درحذف موادشویندها ز آب است درفرایند الکتروانعقاد از الکترود آهن استفاده شد هم چنین نمونه ها پس از فرایند الکتروانعقاد به منظور تکمیل فرایند لخته سازی به دستگاه جارتست منتقل شدند تاثیر پارامترهایی ازقبیل غلظت اولیه شوینده ph مدت زمان عبور جریان الکتریسیته و چگالی جریان ۱ برروی حذف شوینده ها از محلول های آبی مورد بررسی قرارگرفت برای ساختن نمونه فاضلاب مواد شوینده ظرف تولید کشور ایران با آب شهری کامل حل شده و به حجم یک لیتر رسانده شدند دراندازه گیری ها از cod به عنوان شاخص غلظت شوینده استفاده شد. نتایج آزمایشها نشان دادکه درشرایط بهینه آزمایشگاهی PH فاضلاب برابر با ۹ زمان برقراری جریان ۱۰ دقیقه و چگالی جریان ۲۲ میلی آمپر بر سانتی مترمربع روش الکتروانعقاد قادر به حذف ۸۲% از COD می باشد CODاولیه ۳۷۰ میلی گرم برلیتر بوده است.