سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرعباس بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
شمس ا… عبداله پور – دانشیاردانشگاه تبریز
امیر همتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کیفیت بهینه وکاهش افت در زنجیره پس از برداشت میوه ها و سبزیجات دوهدف عمده تکنولوژی های پس از برداشت می باشد کنترلدما و تعدیل اتمسفر نیز دو فاکتور مهم درطولانی کردن عمرقفسه ای است بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه تکیه برتعدیل اتمسفر داخل بسته دارد بطوریکه با فعل و انفعال طبیعی بین فریاند تنفس محصولات و فرایند انتقال گازها دربسته بندی منجر به اتمسفری غنی تر از co2 و فقیرتر از o2 می گردد این اتمسفر می تواند موجب کاهشنرخ تنفس و کاهش تولید و حساسیت به اتیلن و کاهش فساد و تغییرات فیزیولوژیکی مانند اکسیداسیون شود دراین مطالعه روشهای سیستماتیک تعیین نرخ تنفس شامل سیستم بسته سیستم جاری و سیستم تراوا مرور شد. سپس ضمن تشریح دقیق فاکتورهای عمده موثر درنرخ تنفس و بهره تنفسی به بررسی روند مدل کردن نرخ تنفس میوه ها و سبزیجات تازه برای بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده پرداخته شد.