سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
مرجان شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
رودابه سمیعی زفرقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

هدف از این تحقیق دستیابی به عملکرد صافی چکنده بیولوژیکی با بستر سنگ آتشفشانی برای تصفیه فاضلاب تولید شده در کارخانه شیرپگاه می باشد در سالهای اخیر با گسترش صنایع تلاش برای تصفیه فاضلابهای تولیدی توسط آنها با روش های نوین واقتصادی و دستیابی به پساب قابل پذیرش به آبهای سطحی یا مصارف کشاورزی بیشتر مورد توجه قرارگرفته هاست پایلوت موردنظر با قطرمتوسط ۲۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲٫۱۰ متر که ۱۵۰ سانتیمتر از این ارتفاع با سنگ آتشفشانی پرشده اماده گردید سپس جهت راه اندازی از لجن هوازی تصفیه خانه پگاه و فاضلاب لبنی به مدت ۲۳ روز استفاده گردید پس از راه اندازه فاضلاب لبنی با متوسط cod برابر ۲۷۰ میلی گرم برلیتر ونیتروژن کجلدال کل و فسف رکل متوسط به ترتیب برابر ۱۰۰ و ۵۰ میل یگرم برلیتر در پایلوت پمپاژ گردید. تصفیه فاضلاب شیر با تغییر زمان ماند صافی چکنده از ۵ روز به ۱ روز و بعد از ۱۲ ساعت به ۶ ساعت واندازه گیری پارامترهای پساب ورودی وخروجی انجام شد با کاهش زمان ماند از ۵ روز به ساعت میزان حذف cod با راندمان متوسط بیش از ۹۰ درصد با ثابت نگهداشتن PH بین ۶٫۸ تا ۷٫۲ حاصل شد و در زمان ماند ۷ ساعت COD پساب تصفیه شده به میانگین ۱۰۲ میل یگرم برلیتر رسید که حذف بالای نیتروژن در انتهای ستون این زمان ماند را نسبت به دیگر زمان هامتمایز کرد.