سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مصطفی قدمی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
مریم حاجی زاده سی سخت – کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی اصغر آدینه وند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

جمعیت شهری به مرحله انفجار رسیده است و با سرعت زیادی خصوصا در کشورها کمتر توسعه یافته رو به افزایش است در سال ۱۸۰۰ میلادی معادل ۲۹ میلیوننفر در شهرها زندگی میکرده اند اما در کمتر از ۲۰۰ سال این جمعیت شهری به ۲٫۸ میلیاردنفر رسیده است این در حالی است که رو زبروز سهم کشورهای کمتر توسعه یافته از این جمعیت شهری بیشتر وبیشتر می شود و جالب تر آن که انفجارشهری در این کشورها در کمتر از ۱۰۰ و حتی ۵۰ سال اخیر رخ داده است این فقط یک آمار نیست بلکه نشان دهنده ی تغییرات زیادی است که ساختارهای جدید هویت های جدید و تغییرات بنیادی در ساختار مدیریتی را طلب می کند. تجربه کشورهای تمرکز گرا نشان داده است که نگاه یک سو نگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد که تنها راه برای رفع ان نظارت عموم پاسخ گویی و عمل مشارکتی و با تکیه بر این دو مولفه بالا بردن سطح کارایی است هدف این تحقیق تعریف و تحلیلی جامع از حکمرانی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه ای از شاخصها برای توسعه ی حکمرانی خوب شهری در ایران و بررسی این شاخصها در مدیریت شهری شهر بابلسر است.