سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه فلاحی خشت مسجدی – عضو هیات علمی )مربی( ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

چکیده:

ما در جهانی به سرعت شهرگرا زندگی می کنیم. افزایش حجم فضاهای ساخته شده شهری نیاز عمومی به مسکن وخدمات را افزایش می دهد، این موضوع موجب می شود تا مجریان به منظور توسعه مناطق شهری فضاهای سبز را نادیده بگیرند. هدف این مقاله معرفی فضای سبز شهری به عنوان فضایی است که عمدتا از ویژگیهایی همچون فضاییباز، نفوذپدیر و سطوح نرم برخوردار است، و به عبارت دیگر میان دو مفهوم چشم ندازسازی و معماری فضای سبز، تفاوت قائل شده است. حوزه فعالیت معماری فضای سبز همواره فضای شهری بوده و هدف آن، بهسازی شرایط زیست محیطی در محدوده شهرها و بهره مند ساختن شهروندان از عملکردهای متنوع فضای سبز عمومی است. با اینکه از نظراصول برنامه ریزی و روش تحقیق میان دو زمینه چشم اندازسازی و معماری فضای سبز تفاوت قابل توجهی وجودندارد، موضوع مورد بحث این مقاله، فضاهای سبز شهری و ارتباط آن با دیگر فضاهای شهر به منظور یکپارچه نمودن محدوده های شهری است. برای رسیدن به این هدف با ذکر اصول و مبانی اولیه برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز، وبا بررسی اجمالی فضاهای سبز موجود در نقاط مختلف ایران تا حدودی نحوه عملکرد شهرداریها مورد بررسی قرار گرفته شده است.