سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی – مدیر کل را آهن تهران
جمال فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ، مارشناس اداره کل راه اهن تهران

چکیده:

در عصر تکنولوژی و ارتباطات دنیا به دهکده جهای تبدیل شده و خریداران نیازهایشان را به شکل دلخواه برطرف می کنند و به علت افزایش کالا و خدمات و تقاضای پایین هر شرکت و یازمانی که نیاز خریداران را بهتر تشخیص داده و بهتر برطرف کند موفق هواهد بود و این امر در صورتی محقق خواهد شد که نقطه نظرات مشتریان را جویا شویم . از آنجا که حمل و نقل ریلی با بالا بودن قدرت حمل و سرعت جابجایی ، ایمنی حمل ، همواره در اولویت حمل و نقلی قرار داشته است لذا محقق علاقمند به بررسی جایگاه مشتریان در شرکت رجاء می باشد. لذا بررسی اقدامات صورت گرفته جهت کسب رضاین مشتری بسیار ضروریست و این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی است و روش انجام این تحقیق به صورت پیمایشی (زمینه یابی) انجام گرفت. اطلاعات بصورت پرسشنامه و مصاحبه با مسافران و مطالعه کتابخانه درج گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه افرادی که در ماه های بهمن و اسفند ۸۸ از قطارهای مسافری استفاده نموده اند و حجم نمونه ۳۷۸ نفر که از فرمول کوکرال بدست آمده و جهت آزمون فرضیات از کای ایکوئر استفاده شده است و محقق پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب به این نتیجه رسید که خدمات ارائه شده به مسافران شرکت رجاء رضایتمندی آنها را از خدمات دریافتی تامین نمی کندو شرکت باید خدمات ارائه شده به مسافران را بیشتر کند تا رضایت مسافران را کسب نماید.