سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام روشنی – کارشناس ارشد سازه های آبی
داود فرسادی زاده – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
فرزین سلماسی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از عظیم ترین منابع آب سطحی مخزن سدهای خاکی بوده که نقش بسزایی درذخیره سازی و تولید انرژی برقابی ایفا م یکند از این رو کنترل حجم آب موجود دراین مخازن و کاهش میزان نشت از بدنه سدها از دیرباز مورد توجه بسیاری از فعالان کنترل منابع آب در عرصه سدسازی بوده است تخمین درست میزان آب نشتی از سدهای خاکی غیرهمگن به عنوان یکی از فاکتورهای اتلاف آب در مطالعات و طراحی اجزای یک سد خاکی حائز اهمیت فراوان است بنابراین دستیابی به روشی که به کمک آن بتوان مقدار آب نشت یافته را بدست آورد راهکاری مناسب دراین راستا محسوب می شود شبکه عصبی م صنوعی ANN ابزاری قدرتمند در مهندسی بوده و هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین صحیح مقدار آب نشتی از سدهای خاکی است دراین زمینه مقایسه ای بین مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدلهای رگرسیون خطی و لگاریتمی ارائه شد.