سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدوهاب شجاع الدینی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی پزشکی
احسان الله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی پزشکی
محمدحسین میران بیگی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این تحقیق، توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین غلظت برای موادی که شامل دو جزء با غلظتهای متغیر میباشند ،بررسی میشود . برای انتخاب مجموعه مناسب برای آموزش شبکه عصبی،روش طراحی دو جزیی معرفی گردیده و مورد بررسی قرار میگیرد .
مقایسه مجموعه آموزشی حاصل از این روش و سایر مجموعه های آموزشی با مقایسه دقت نتایج حاصل از شبکه های آموزش دیده با هریک از این مجموعه ها انجام می پذیرد . مقایسه نتایج حاصل از مجموعه روش طراحی دوجزیی با نتایج حاصل از سایر مجموعه های آموزشی، بهینه بودن این مجموعه را در تخمین غلظت ،هنگامی که از روش طراحی دوجزیی جهت انتخاب مجموعه آموزش استفاده میشود،نشان میدهد