سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن باقری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سجاد مشهد ایران
علیرضا پورغلام شریف آبادی – کارشناسی مهندسی صنایع
فواد فصیحی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

حساسیت زمانی مفهوم بسیارمهمی است و مشخص می کند که مدیران پروژه ها باید توجه خود را برکدام فعالیت ها متمرکز کنند عملکرد فعالیت هایی که حساسیت زمانی بالاتر داشته باشند تاثیر بیشتری برعملکرد کلی پروژه دارد چهارشاخص مهم حساسیت برای اتخاذتصمیمات به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی درفعالیت ها معرفی میشود سپس ضمن معرفی نتایج حاصل ازبررسی شاخصها توسط شبیه سازی درادبیات موضوع به سنجش کارایی استفاده ازا ین شاخصها دریک شبکه با اطلاعات واقعی ساخت هتل پرداخته میشود نتایج حاصل ازبررسی پروژه ساخت هتل توسط نرم افزار Protrack تایید می کند که شاخصهای حساسیت ورودی درانتخاب فعالیت های بحرانی صحیح عمل کرده اند و شاخص حساسیت زمان بندی دارای کارایی بیشتری می باشد.