سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان تراب نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعت آب و برق
رامین حقی خشخو – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

انتشار گاز های گلخانه ای ازجمله دی ا کسید ک ربن در جو، اثرات زیست محیطی فراوانی مانند گرم شدن زمین را در پی دارد. مهمترین منبع انتشار این گاز در جو، نیروگاه ها هستند . از اینرو تحقیقات گسترده برای طراحی نیروگاه های جدید که قابلیت جمع آ وری و ذخیره سازی دی ا کسید ک ربن را داشته باشند صورت می گیرد. یکی از روش های اثبات شده در این زمینه، استفاده از فناوری احتراق اکسیژن- سوخت در فضایی از جریان گاز برگشت داده شده به محفظه احتراق، بجای احتراق متداول هوا و سوخت است. در این پژوهش سیکل دارای بازیافت دی ا کسید ک ربن به روش احتراق اکسیژن – سوخت با نرم افزارThermo flowمدلسازی شده است. برای داشتن مبنایی برای مقایسه با نتایج سیکل جدید، نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون به عنوان نیروگاه مرجع مدلسازی و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده ا ست. با توجه به نتایج این دو مدل، راندمان ناخالص سیکل احتراق اکسیژن-سوخت از سیکل مرجع بیشتر می ب اشد ( ۶۲ درصد در مقایسه با ۴۹/۰۳ درصد) ولی راندمان خالص آن کمتر است ( ۴۱/۸۵ ۴۷ درصد ) که این بدلیل مصرف / درصد در مقایسه با ۹۲انرژی بالا در اجزای جدید نیروگاه در روش احتراق اکسیژن- سوخت می باشد. در این مدل دی ا کسید ک ربن با خلوص ۹۶/۸۴ درصد با فشار ۲۰ بار بازیافت شد و انتشار آلاینده های دیگر بویژهNOXبدلیل جداسازی نیتروژن در فرایند تو لید اکسیژن بشدت کاهش یافت.