سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی عباسی – دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
سمیه آب خیز – دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
راضیه نمازی – دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

چکیده:

از جمله ویژگیهای خاکهای ماسه ای، مقاومت ضعیف، ناپایداری حجمی و روانگرایی می باشد.بنابراین بهسازی این نوع خاکها از اهمیت برخوردار است. از جمله روش- های بهسازی استفاده از مواد افزودنی مانند آهک، خرده لاستیک،فیبر، گوگرد ، سیمان و … ،یا ترکیبی از این مواد میباشد. در این تحقیق به بررسی اثر سیمان برروی پارامترهای تراکم، مقاومت برشی و کششی خاک ماسهای بابلسر پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش سیمان به خاک ماسهای حداکثر وزن مخصوص خشک، مقاومت برشی و مقاومت کششی نمونهها افزایش مییابد و این افزایش مقاومت با افزودن درصد سیمان روند صعودی دارد