سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم محمدی پور – کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری و بهره برداری
سیده صغری دهبانزاده – کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری و بهره برداری
جمشید مقدسی – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

تولید ماسه همواره مشکلاتی نظیر فرسایش و خوردگی تسهیلات وتجهیزات سرچاهی و درون چاهی، مسدود کردن تجهیزات سطحی و درون چاهی مثل ستون چاه و خطوط لوله، افزایش هزینه های تعمیر ، راه اندازی و نیرویانسانی ، کاهش تراوایی سازند و کاهش راندمان بازیافت مخزن را ایجاد می نماید که این امر متخصصین شرکت های نفتی و سرویس دهنده را بر آن داشته است که برای مدیریت و کنترل ماسه بدنبال راهکارهای مناسب اقتصادیباشند. از جمله روش های مدیریت و کنترل ماسه میتوان به کاهش نیروی حرکتی، کنترل مکانیکی و شیمیایی ماسه اشاره نمود که دراین مقاله ضمن ارائه روش های مدیریت و کنترل ماسه به بررسی عملکرد سیستم های مهار ماسه مکانیکیGP و ESSکه در یک دوره زمانی چهار ساله در میادین مورد مطالعهB و A استفاده شده پرداخته می شود و سپس عملکرد آنها مورد مقایسه قرار می گیرد. ماسه سنگ ها بخش مهمی از مخزن آسماری در ناحیه جنوب غرب و غرب ایران را تشکیل می دهد و عمده تولید نفت را به عهده دارند. واحدهای ماسه سنگ مخزن آسماری از سیمان بندی ضعیفیبرخوردار می باشند، لذا دانه های تشکیل دهنده آنها در اثر عوامل متعدد از سازند جدا و مشکلات فراوانی را در امر تولید نفت از این نوع میادین را ایجاد مینماید