سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دامون شهبازتبار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند
حمید فرخی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله یک مقایسه بین فرستنده و گیرنده ی رادیو شناختگر مبتنی بر تسهیم تقسیم فرکانس متعامد (OFDM) غیر همجوار و روش تسهیم به روش تقسیم کد چند حامله (MC-CDMA) غیر همجواربه منظور دستیابی به طیف دینامیکی بررسی شده است. هر دو طرح به منظور جلوگیری از بوجود آمدن تداخل بین کاربر اصلی و کاربر ثانویه معرفی شده اند. در این نوع از فرستنده و گیرنده ها، زیر حامل های کاربر ثانویه هنگامی که کاربر اصلی قصد دارد از طیف خود استفاده کند غیر فعال یا در اصطلاح صفر می گردد. بررسی تحلیلی در همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد سیستم مبتنی بر OFDM غیر همجوار در مقایسه با MC-CDMA غیر همجوار عملکرد مناسب تری از جهت نرخ خطای بیت (BER) دارد و طرح OFDM غیر همجوار عملکرد BER با افزایش زیر حامل های غیر فعال شده بهبود می یابد.