سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر طریقت – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شبنم مهدی پور –

چکیده:

در این مقاله، عملکرد سیستم قاب خمشی و مهاربندی همگرای فولادی، درمقابل نوع خاصی از خرابی با عنوان انهدام پیش رونده مورد بررسی قرار می گیرد.این نمونه ها به صورت سه بعدی و در ۵ دهانه و ۰۲ طبقه مدل سازی شده اند.روش مورد استفاده، روش مسیر جایگزین است که در استاندارد DOD02۲ معرفی شده است.در این تحقیق، تحلیل دینامیکی غیرخطی، طی سناریوی حذف ستون گوشه و ستون میانی در طبقه اول و آخر، انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که سیستم قاب خمشی درحالت حذف ستون طبقه آخر و سیستم مهاربندی همگرا، در حالت حذف ستون وسط طبقه اول ضعیف بوده و نیاز به مقاوم سازی دارند. از طرفی، تعداد اعضایی که وارد محدوده رفتار غیر خطی می شوند، در سیستم قاب خمشی نسبت به سیستم مهاربند ضربدری بیشتری بوده و این سیستم ، جذب انرژی بیشتری دارد.