سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی فرداد – استادیار -دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سپهر صنایع – دانشیار- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهنگ وهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

یکی از مسائل مورد بررسی در حال حاضر، کاهش میزان انرژی مورد نیاز برای تهویه ساختمانها و بالا بردن کیفیت هوای داخل می باشد . بهترین متد برای رسیدن به این امر استفاده از سیستم سرمایش دسیکنت می باشد. سیستم سرمایشی مورد برر سی در این مقاله شامل یک پکیج تهویه مطبوع همراه با سیستم رطوبت زدایی دسیکنت مایع که ازLiCl-H2Oو CaCl2-H2O به عنوان محلولهای دسیکنت استفاده می نماید، می باشد .در تحقیق حاضر ابتدا رفتار رطوبت زدایی و حرارتی مبدل حرارتی صفحه ای که وظیفه در تماس قرار دادن هوا/ محلول دسیکنت و هوا/آب را بصورت همزمان برعهده می باشد، مورد بررسی و مدلسازی قرار گرفته است . سپس به امکان سنجی سیستم مورد نظر پرداخته شد و به کمک الگوریتم ژنتیک حداکثر راندمان سیستم و مقادیر متناظر با آن تعین گردید. مشاهده گردید که محلول لیتیم کلراید راندم انی بالا تر از محلول کلسیم کلراید را دارا می باشد و مبدل مورد نظر در پروژه مورد بررسی راندمانی حداکثر معادل% ۷۳ و
۷۱% به ترتیب برای محلولهای لیتیم کلراید و کلسیم کلراید خواهد داشت . همچنین عملکرد سیستم سرمایشی دسیکنت با سیستم پکیج تهویه مقایسه و نشان داده شد که استفاده از سیستم سرمایشی دسیکنت باعث کاهش بار پکیج می گردد.