سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کلته – استادیار دانشگاه گیلان
محسن ارقند – دانشجوی مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله سیستم تهویه مطبوع خودروموردب ررسی عملکردی قرارمیگیرد بررسی عملکردی این سیستم ازطریق استفاده از داده های آزمایشی که هرسوز و دیرک روی عملکرد گاز مبرد R134a درسیستم تهویه مطبوع خودرو درسیکل مبنا بدست آورده اند انجام میگیرد باگرداوری و حل معادلات ترمودینامیک حاکم براین سیستم تبرید تراکمی از طریق نرم افزار EES و ثابت درنظرگرفتن برخی از پارامترهای مساله که با توجه به داده های ازمایش مبنا درمرجع بدست امده اند و تغییر متغیرهای ترمودینمیکی موثر برمساله یعنی دما و رطوبت محیط و دورکمپرسور به تحلیل عددی سیستم پرداخته می شود انالیز انرژی و اگزرژی نشان میدههد که همواره ضریب عملکرد سیستم با افزایش دما و رطوبت محیط به دلیل افزایش باراواپراتور افزایش یافته و با افزایش دورکمپرسور بهدلیل افزایش کار کمپرسور کاهش پیدا می کند.