سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم کامیاب وسکه – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
امیرحسام حسنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیازبه تولیدات بیشتر همچنین با پیشرفت تکنولوژی تولیدات صنایع چوب و کاغذ بعنوان یکی ازپرمتقاضی ترین محصولات تولیدی درسطح جهان مطرح شده است درعین حال این صنعت به دلیل اثرات سومتعددی که برمحیط زیست اطراف خود میگ ذارد بعنوان یکی از آلاینده ترین صنایع شناخته شده است با منتشرسا ختن آلاینده های متعدد اثرنامطلوبی براب خاک و هوا را برجای میگذارد کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا درشمال کشور قرار دارد که درعملکرد کارخانه طی آزمایشاتی که صورت گرفت مشکل وجود دارد ازمایشی COD ، pH ، TDS ، COLOR ٍ TURB از ورودی و خروجی سایت های تصفیه خانه با چهارتکرار درسال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد درتمامی نمونه ها مقادیر COD TURB اختلاف معنادار با حد استاندارد محیط زیست برای تخلیه به آبهای سطحی داشتند ولی pH ، TDS COLOR آنها اختلاف معنادار نداشت