سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن عشوریان – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
زهرا عارف دارابی – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحدداراب

چکیده:

برچسب های شناسایی رادیویی روش شناسایی منحصر بفرد اشیا با استفده از امواج رادیویی است مهمترین عامل اثر گذار در سیستمهای شناسایی رادیویی برچسب ها برچسب خوان ها و محیط عملکرد آنها هستند برچسب و برچسب خوان توسط واسطه ای که کانال نامیدهمی شود با هم در ارتباط هستند خود اشیایی که برچسب ها به آنها متصل هستند نیز روی کارایی برچسب ها اثر می گذارنددرصورتی که جنس این اشیا فلز یا آب باشد این تاثیر شدیدتر است تغییر در پهنای باند امپدانس تنظیم آنتها و کاهش راندمان آنها عواملی موثر در تغییر مقدار توان تحویلی از آنتن به تراشه می باشد تاثیر محیطی در باند UHF را میت وان به آثار مربوط به جنس مشاهده شده در رساناها مواد دی الکتریک و هوای آزاد تقسیم بندی کرد. دراین ممقاله اثرات محیطی روی برچسب های مجاور رسانا فلز و مواد دی الکتریک آب بطور جداگانه بررسی می شود.