سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود حمید پور – گروه مهندسی برق و الکترونیک،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه
طاهره فنایی شیخ الاسلامی – گروه مهندسی برق و الکترونیک،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه
شهرام مبنا – گروه مهندسی مخابرات،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه سیستان و
سعید اسدی – گروه مهندسی برق و الکترونیک،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه

چکیده:

سنسورهای گاز کربن نانوتیوبی به دلیل فیزیک منحصربفرد و خصوصیات الکترونیکی کربن نانوتیوبها درمقایسه با سنسورهای گازقدیمی حساسیت بالاتری دارند و توانایی آشکارسازی مقادیر بسیاراندک حدود چندppb ازگازهای مختلف مانند دی اکسید کربن مونواکسید کربن آرگون و … را دردمای اتاق دارا می باشند دی اکسید نیتروژن NO2 گازی سمی و بی رنگ است که درصورتی که غلظت آن درهوا زیاد باشد ومیتواند موجب مسمومیت شود درمقاله حاضر یک سنسورآشکارساز NO2) متشکل ازارایه ای ازکربن نانوتیوبهای نیمه هادی تکجداره مورد بررسی قرارگرفته است رابطه بین رسانایی کربن نانوتیوب cnt و تغییرات میزان غلظت گاز ورودی موجود درمحیط می تواند با دقت مناسب برای آشکارسازی گاز ورودی به کاررود به دلیل هندسه منحصر بفرد و نسبت سطح به حجم بالایی که این مواد دارند برای جذب سطحی ملکولهای گاز بسیارایده آل هستند. دراین مطالعه خصوصیات مههم قطعه ازجمله ساختار CNT مورد استفاده تغییرات رسانایی CNT حساسیت قطعه و پاسخ آن و تاثیر تغییرات دما برپاسخ سنسور مورد بررسی قرارگرفته است.