سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان امیری – کارشناسان ارشد دانشگاه صنعتی شریف
روح الله گنجی آزاد –
حسین افشین – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
بیژن فرهانیه – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این پژوهش به مدلسازی عملکرد چندسناریو مختلف اطفا حریق دریک محیط بسته که دارای سه اتاق است ودرآن احتمال بروز پدیده بک درفت وجود دارد توسط نرم افزار FDS 5.5 می پردازد سناریوهای مورد بررسی عبارتندازتهویه طبیعی توسط بازکردن درتهویه اجباری توسط فن دمشی تهویه اجباری توسط فن مکشی پاشش اب پاشش اب به همراه تهویه دمشی و پاشش به همراه تهویه مکشی درانی سناریوها وسعت ناحیه ای از مخلوط هوا و سوخت که احتمال اشتعال پذیری ارد درطول زمان به عنوان ملاک عملکرد هرسناریو درنظرگرفته شدهاست نتایج به دست آمده مزایا و معایب هرسناریو را به طورجداگانه نشان میدهد اما به عنوان یکنتیجه گیری کلی میتوان گفت که درسناریوهای که پاشش اب وجود دارد اگر میزان آب پاشیده شده به اندازه کافی باشد محیط از همان ابتدا درحالت کاملا ایمن خواهد بود. اما اگردرسناریویی پاشش اب وجود نداشته باشد و یا درصورتی که میزان اب پاشیده شده کافی نباشد دربین تمام سناریوها سناریو پاشش آب به همراه تهویه مکشی محیط را درمدت زمان کوتاهتری ایمن می سازد.