سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین مسعودی – کارشناسمهندسی عمران و عضو کمیته تحقیق و پژوهشمهندسی نهاجا

چکیده:

برابر مطالعات و بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که موضوع عملکرد یا رفتار سطوح بتنی در برابر برخورد(ضربه)، بدلیل تنوع در متغیرات آن، تحقیقات هدفمند وسیعی را در بخشهای مختلفآزمایشگاهی و شبیه سازی عددی، نیاز دارد تا بتوان به معیارهای اصلی تامین سطوح مقاوم مطابق با ملاحظاتمهندسی پدافند غیرعامل دست یافت. در این مقاله، ابتدا برخی از انواع بتن های متعارف در صنعت ساختمان، مورد بررسی قرار گرفته و در خصوصبتن های توانمند ویژه، بدلیل کاربرد و اهمیت آنها مطالبی ارائه شده است و در نهایت نتایج آزمایشگاهی انجام شده بر روینمونه های مختلفسطوح بتنی به منظور بررسی میزان خرابی و نفوذ ناشی از اصابتپرتابه هایی مشخصبا مقایسه رفتارهای ناشی از تنوع در سطوح بتنی در سرعتهای مختلفضربه مورد بحثو تجزیه و تحلیل قرار گرفته است