سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد خلخالیها – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهران سید رزاقی –

چکیده:

ستونهای مرکب فولادی با بست موازی یکی ازانواع رایج ستونهای بکاررفته درساختمان های فولادی موجود در کشور است باوجود تحقیقات بسیاری که برروی رفتار محوری این نوع ستونها صورت گرفته کمتر عملکرد لرزه ای آنها بررسی شده است تجربیات زلزله های گذشته بخصوص زلزله بم نشان داد که این نوع ستونها علیرغم رفتار مناسب تحت اثربارهای ثقلی دربرابر بارهای لرزه ای بسیارآسیب پذیرند دراین پژوهش با استفاده از تحلیل عددی به کمک نرم افزار ANSYS رفتار لرزه ای ستونها با بست موازی تحت بارگذاری چرخه ای بررسی شد و روشی جهت بهسازی لرزه ای این نوع ستونها ارایه گردید یکی از راه کارهای محتمل برای بهسازی این نوع ستونها پرکردن هسته داخلی آنها با بتن برای ایجاد یک ستون مختلط است مقایسه رفتار لرزه ای ستونهای با بست موازی قبل و بعدازبهسازی دردو نوع بتن با مقاومت معمولی و مقاومت بالا نشان داد که بسته به نحوه توزیع بار محوری برروی مقطع ستون مختلط روش پیشنهادی می تواند تاثیر مطلوبی دربهبود عملکرد ستونهای با بست موازی به لحاظ شکل پذیری قابلیت جذب انرژی و باربری نهایی داشته باشد که این تاثیر درستونهای بهسازی شده با بتن با مقاومت بالا مشهودتر است.