سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کاوند – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
جواد رییسیان زاده –
علی بخشی –
هادی پاداش –

چکیده:

گسترش جانبی ناشی از روانگرایی یکی از عوامل آسیب های شدید وارده به پی های عمیق طی زلزله های گذشته بشمار میرود. بنابراین ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات گسترش جانبی بر شمع های موجود آسیب پذیر در برابر این پدیده، یک اقدام ضرروی به شمار می رود. در این مقاله تأثیر بکارگیری ستونهای سنگی در بالادست و پایین ۳ انعطاف پذیر به عنوان راهکاری جهت کاهش اثرات × دست یک گروه شمع ۳ مخرب گسترش جانبی با استفاده از آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان در مقیاس بزرگ بررسی می گردد. در این راستا اجزای مختلف مدل فیزیکی با استفاده از قوانین تشابه در میدان ۱g مقیاس و ساخته شده اند. پروفیل خاک مورد استفاده در مدل از سه لایه مختلف شامل لایه غیرروانگرای سطحی، لایه میانی مستعد روانگرایی و لایه غیرقابل روانگرای زیرین تشکیل شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بکارگیری ستونهای سنگی باعث کاهش قابل توجه لنگر خمشی در شمع های مختلف گروه شمع نسبت به حالت عدم استفاده از راهکار کاهش آسیب می گردد