سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ریاحی وزواری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمود حسینی – دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

دراین مقاله به بررسی سازه هایی با شکلهای خاصی از مقاطع ستون بتنی نبشی و تی و صلیب شکل و متناسب با آن تیر با عرض کمتر و عمق بیشتر درمقایسه تیروستون بتنی با شکل معمول مربع و مستطیل که درصد زیادی ازساختمان ها را شامل می شود به روشهای آنالیز استاتیکی خطی معادل و استاتیکی غیرخطی PUshover و تاریخچه زمانی time history مورد بررسی قرارگرفته است درنتیجه سازه با مقاطع خاص ازلحاظ اقتصادی درمیزان مصالح مورد استفاده بتن و میلگرد بهتر و سختی سازه بیشتر که درنتیجه تغییر شکل نسبی طبقات drift کمتر ضریب رفتار سازه بزرگتر سازه شکل پذیرتر بوده و درکل عملکرد لرزه ای سازه با مقاطع خاص رفتاربهتری درمقابل سازه مشابه با مقاطع مربع و مستطیل ازخود نشان میدهد.