سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استاد یار دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا اسدیان اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله ی دانشگاه علم و صنعت ایران
پدرام شهدوست مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله ی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تولید زلزله های مصنوعی با استفاده از روش مدل سازی گل محدود،یکی از روش های مرسوم تولید زلزله های سازگار با ساختگاه بوده. چون زلزله پدیده ای تصادفی است ، پیش بینی دقیق شتاب نگاشت سازگار با ساختگاه ممکن نیست. با این وجود پیدا کردن روشی که بتوان با استفاده از آن شتاب نگاشت یا طیف مربوط به آن را دقتی مناسب پیش بینی کرد همواره مورد توجه محققان بوده است. در این مقاله نتایج تحلیل IDA زلزله تولید شده روی یک سازه ۳طبقه فولادی با نتایج حاصل از زلزله ثبت شده مقایسه شده است. در پایان حاصل مقایسه و تفسیر شده است.