سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسنعلی شایان فر –
رسول آزادی –
بصیر فرهادی –

چکیده:

در علم مهندسی زلزله روش تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی ، بعنوان دقیق ترین روش تحلیل و ارزیابی عملکرد سازه دربرابر زلزله شناخته می شود. اما این تکنیک، علاوه برزمان بر بودن و نیاز به ابزار قوی محاسباتی، به انتخاب و فراهم کردن گروه های مختلف شتاب نگاشت و تاریخچه حرکات زمین نیاز دارد. بدین جهت در سال های اخیر تلاش های گسترده ای جهت توسعه روش های تحلیل غیرخطی ساده شده صورت گرفته است .حاصل این تلاش ها تحلیل استاتیکی غیرخطی موسوم به تحلیل پوش اور می باشد. در سالهای اخیر روش تحلیل استاتیکی غیرخطی با در نظر گرفتن اثر مودهای بالاتر ارائه شده است که خود شامل روش پوش اور به هنگام شونده براساس نیرو (FAP) و جابه جایی (DAP) می باشد. در این روش ها الگوی بار ثابت نبوده و براساس شکل مودی و میزان ضریب مشارکت مودال، بهنگام می شود . به منظور برررسی دقت روش های مذکور ، دو سازه شش و بیست طبقه، تحت هفت زلزله نزدیک گسل توسط نرم افزار OPENSEES مورد ارزیابی قرار گرفته است .