سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
علی معصومی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

باوجود آنکه سازه های مهندسی ساز درمقابل زلزله های گذشته عملکردمناسبی داشته اند لیکن پس از هرزلزله سازه هایی کم و بیش خسارت دیده برجای ماندها ست تعیین میزان آسیب دیدگی این سازه ها و ارزیابی ایمنی آنها برای استفاده مجدد بسیار بااهمیت استروشهای کمی و کیفی مختلفی برای انجام این کار ارایه شده است وجود پس لرزه ها و زلزله های پی درپی میت واند محدودیت های زمانی برای این روشها که معمولا نیازمند زمان زیادی برای انجام بررسی ها هستند ایجاد کند براین اساس دراین پژوهش با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی به اندازه گیری مشخصه های فیزیکی سازه های بتنی که با سرعت و با حداقل امکانات قابل اندازه گیری هستند مانندجابجایی های طبقات پرداخته شده و رابطه میان میزانخسارت با آن مشخصه ها بررسی شده است.