سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
هاله حمیدپور – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

از انجایی که طراحی لرزه ای سازه ها با روش نیرویی نمی تواند اهداف عملکردی سازه را براورد نماید روش طراحی مبتین برتغییر مکان بعنوان شیوه نوینی ازطراحی بمنظور بهبود بخشیدن به عملکرد لرزه ای سازه ها مقاوم دربرابر زلزله توسعه یافته است دراین مطالعه سازه های قاب خمشی بتنی به روش نیرو براساس ایین نامه asce/sei7-05 و به روش طراحی مستقیم براساس جابجایی طبق تئوری پریستلی طراحی شده و تحت انالیز غیرالاستیک پوش آورقرارگرفتند با مقایسه رفتارسازه ها درمیابیم که درسازه های طراحی شده به روش تغییر مکان اهداف عملکردی مورد نظر که همان مکانیزم تسلیم مطلوب و دریفت طراحی میباشد تامین شده است درحالیکه سازه های پایه قبل ازرسیدن به دریفت طراحی دچارمکانیزم طبقه نرم میشوند.