سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدسیروس پاکباز – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهیدچمران اهواز
ارسلان قهرمانی – استادگروه مهندسی عمراندانشگاه شیراز

چکیده:

بعلت رشد جمعیت و توسعه شهرسازی رسیدن به یک زمین مناسب برای ساخت زیرسازه سازه مشکل شده است اغلب پروژه های ساختمانی به رسوبات نرم مواجه می شوند که ممکن است مشکلات نشست گسترده پایداری و یا روانگرایی را مطرح سازند استفاده از شمعهای بتنی، ستونهای سنگی و ریزشمع ها و … از روشهای متداول اصلاح خاک می باشد دراین پژوهش یکی از این روشها موسوم به روش شمعهای ماسه ای متراکم sand compaction pile method) مورد بررسی قرارخواهد گرفت. این شمعها به دلیل نحوه اجرا و نوع دانهبندی همانند زهکش عمل کرده ونشست کلی و پتانسیل روانگرایی را کاهش میدهند و از طرفی سرعت تحکیم در روند ساخت را افزایش میدهند پس از تبیین فرضیات تعریف و روش اجرای این شمع ها در خاکهای رسی و ماسه ای سست نحوه مدلسازی آن در نرم افزار plaxis شرح داده شدهو نحوه عملکرد آن در برابر نیروهای دینامیکی و استاتیکی و تاثیر پارامترها بر آنالیز ارزیابی می گردد.