سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار دانشکده عمران مجتمع آموزشی و پژوهشی آب و برق اصفهان
سیدمهدی ابطحی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
گیتی امتیازی – استاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

روش گروتینگ به عنوان روشی متداول برای افزایش مقاومت خاکهای سست و مساله دار همواره مورد استفاده قرارگرفته است روشهای رایج دراین زمینه دارای مشکلات و نقیصه هایی از قبیل گرفتگی لوله های تزریق نیاز به فشار بالای تزریقی و آلودگی زیست محیطی می باشند که باعث گردیده اند تزریق همواره به عنوان روشی گران و پرهزینه شناخته شود روش مورد بررسی در این پژوهش یک روش جدید و ابتکاری است که با پیوند دادن چند رشته علمی و با الهام از طبیعت توانسته با استفاده از میکروارگانیسم های موجود در خاک به بهبود پارامترهای مقاومتی خاک کمک نماید دراینمقاله با انجام تزریق باکتری و مواد مغذی باکتری از قبیل اوره و کلرید کلسیم به ستونهایی از خاک ماسه ای با دو نوع مختلف دانه بندیو مشخصات مقاومت فشاری محدود نشده تک محوره خاک مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این آزمایشات افزایشات چشمگیری را در مقاومت فشاری خاک ماسه ای سیلیسیریز دانه نشان داد بطوریکه این مقاومت به میزان ۱۸ برابر افزایش یافته و درخاک ماسه ای سگزی نیز افزایش مقاومت به میزان ۲/۲ برابر نسبت به نمونه های شاهد بوده است.