سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گسترش شهرها سبب افزایش سطوح نفوذناپذیر و درنهایت تولید رواناب بیشتر از سطوح شهری می شود این رواناب ها در سطوح و معابر شهرها حرکت کرده و مواد الاینده را از آنها جمع اوری نموده و به داخل مسیلها انتقال می دهد مهمترین عامل جهت انتقال الاینده در رواناب رسوبات موجود در آن می باشد درصورت حذف رسوبات از رواناب کیفیت آن بهبود می یابد یکی از سیستمهای موثر جهت کاهش رسوبات از رواناب سطحی استفاده از روسازی نفوذ پذیر می باشد جهت شبیه سازی تاثیر استفاده از روسازی نفوذپذیر در کاهش مواد معلق از یک دستگاه باران ساز استفاده شدهاست روسازی دارای مساحت ۲ متر مربع و شیب ۲% است مواد زیراساس دارای دانه بندی ۴٫۷۵ تا ۲۰ میلیمتر و لایه فیلتر دارای دانه بندی ۲٫۳۶ تا ۴٫۷۵ میلیمتر است. همچنین بین لایه های زیراساس و اساس و بین لایه های اساس و کف دستگاه از یک لایه ژئوتکستایل استفاده شده است.