سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر

چکیده:

پیش بینی درست ظرفیت دبی و توزیع آن در رودخانه های سیلابی ،جهت طراحی ،بهره برداری و نگهداری ازرودخانه ها بسیار حائز اهمیت بوده و اهمیت این موضوع در پیش بینی سیل و انجام اقدامات لازم در مقابل خطراتسیل را دو چندان می کند.تحقیقات آزمایشگاهی زیادی جهت بررسی نحوه توزیع دبی جریان در مقاطع مرکب آزمایشگاهی برای شناخت بهتر ویژگی خصوصیات جریان صورت پذیرفته است.از مهم ترین عواملی که تاثیر زیادی درنحوه توزیع دبی جریان در رودخانه های سیلابی با مقطع مرکب دارد ، هندسه کانال می باشد که از جمله خصوصیات آن می توان به عمق نسبی و عرض نسبی ، درجه سینوسی و نسبت ظاهری رودخانه اشاره نمود.در این مقاله بهبررسی عملکرد روابط توزیع دبی جریان در مقاطع مرکب مئاندر که حاصل تحقیقات آزمایشگاهی آقای پاترا و کار۲۰۰۰ و پاترا و خاتوا ۲۰۰۷ می باشد پرداخته می شود و دقت هر یک از روابط در رودخانه طبیعی و مقاطع مرکب آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصله بیانگر دقت مناسب روابط در تعیین توزیع دبی جریان در مقطعاصلی کانال و دشت های سیلابی می باشد.